Ы.Алтынсарин атындағы облыстық балалар кітапханасы

Кітапхана қоры

  

    Кітапхананың кітап қоры басылымдар мен бірегей кітаптар жинақтарымен толықтырылған. Олар көп нұсқалы анықтамалық басылымдар, энциклопедициялар, сөздіктер, мектеп бағдарламасына көмекші ғылыми-көпшілік әдебиеттер, заманауи көркем әдебиеттер, балаларға арналған детективтер, қиял – ғажайып, шытырман оқиғалар, қызықты ашылмалы ертегілер және т.б.

   Кітапханамыздың  кітап қорының саны - 255939 дана,  оның ішінде қазақ тіліндегісі – 91506 дана. Жыл көлемінде қорға 4 мыңнан аса  сала бойынша жаңа басылымдар мен  кітаптар алынады. Қорда тек қағаздағы құжаттар ғана емес, сонымен қатар электрондық тасушы құжаттар да (видео және аудиокассеталар, CD-ROM, DVD) бар. Жыл көлемінде ТОО «Евразия-Пресс» арқылы балаларға арналған  газет- журналдарға жазыламыз. Кітапханамыздан сирек кездесетін кітаптарды да таба аласыздар.

          Библиотечный фонд

    Книжный фонд библиотеки укомплектован сборниками книг и уникальными изданиями. Это многомодификационные справочные издания, энциклопедиции, словари, вспомогательные программы для школ, научно-популярная литература, современная художественная литература для детей, детективы, фантастика, приключения, сказки и др.

    Книжный фонд библиотеки составляет  более 255939 экземпляров, в том числе на казахском языке - 91506 экземпляров. По отраслям знаний  в фонд библиотеки в течение года поступает более 4 тыс. новых книг и изданий. Помимо традиционной литературы, в фонде библиотеки имеются издания на электронных носителях: аудио-, видеокассеты, СD, DVD. В течение года через ТОО «Евразия-Пресс»  осуществляется подписка на детские журналы и газеты. Кроме того, библиотека обладает фондом редких книг.

Справочник Шымкента,