Ы.Алтынсарин атындағы облыстық балалар кітапханасы

                                                         Инновациялық және әдістемелік жұмыс бөлімі

Инновациялық және әдістемелік жұмыс бөлімі Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша балалар қызмет ететін кітапханалар үшін әдістемелік және іс-тәжірибелік орталық болып табылады. ОБК-ның ішкі құрылымдық бөлімдерінің үйлестіруші болып танылады.

Бөлім әдістемелік жұмыстың барлық бағыты бойынша қызмет көрсетеді:

Бөлімнің негізгі міндеттері:

Бөлім балаларға қызмет көрсететін кітапханаларға әдістемелік және іс-тәжірибелік көмек көрсету мақсатында зерделі кеңестер, тренинг-курстар, байқаулар,  жобалар, іс-сапарлар ұйымдастырады. Жыл көлемінде кітапханалық қызметтің түрлі бағыттарын қамтитын әдістемелік-библиографиялық құралдар шығарады. Кітапханалық жобалар аясында аудандық, қалалық балалар кітапханаларымен жұмыстар жүргізіледі. Инновациялық тұрғыда іс-шаралар ұйымдастырылады.

Түркістан облысы бойынша -30 балалар кітапханасы бар. Оның ішінде:

                                                Отдел инновационной и методической работы

Отдел инновационной и методической работы является методическим и практическим центром для библиотек детской службой по Южно-Казахстанской области. ОИМР – координатор втуртенних структурных  отделов.

Отдел осуществляет методическую работы по всем направлениям деятельности:

Основные задачи отдела:

В целях оказания методической и практической помощи отдел организовывает встречи, тренинг-курсы, конкурсы, проекты, поездки библитекам обслуживающие детей.В течение года выпускает методологические и библиографические инструменты охватывающие различные области библиотечных услуг. В рамках библиотечных проектов осуществляет работы с районными, городскими детскими библиотеками. Организовываются мероприятия с инновационной точки зрения.

По Туркистанкий области имеются 30 детских библиотек. В том числе:

  

Справочник Шымкента,